Programma

Afgelopen november was het weer zover; ons eerste symposium als nieuwe bestuur!

De avond

Allereerst heeft dr. Den Hartog, uit ons eigen Erasmus MC, vertelt over de werkzaamheden van een traumachirurg. Ontzettend interessant. Er werden casussen behandeld en ook het belang van de ABCDE, die de studenten al vanaf het eerste jaar moeten kennen, was meermaals benadrukt.

Vervolgens heeft dr. Bronkhorst verteld over zijn vak. Indrukwekkend, want hij kwam in zijn uniform binnenlopen. Hij legde uit wat het inhield om een militair chirurg te zijn en vertelde hoe de opleiding eruitzag. Daarnaast vertelde hij over verschillende wapens, kogels en soorten bescherming en hoe je je voorbereidt op verschillende situaties.

Dr. Van Doorn heeft de avond afgesloten met zijn ervaring als chirurg in het buitenland. Erg bijzonder om zijn verhalen over zijn missies te horen, over opereren in gebieden met schaarste, tot de enige chirurg zijn in een vluchtelingen kamp waar 70.000 mensen verblijven. Ook was het erg ingrijpend om te horen hoe hij besluiten heeft moeten maken over wie hij wel en wie niet meer kan opereren. Ook hoe je inschat wie de grootste kans heeft om te overleven als er meerdere patiënten binnenkomen tegelijk, en in welke volgorde je besluit de patiënten te helpen.

Als bestuur zijn wij erg tevreden over de avond. Alle sprekers hebben elk hun eigen kant van het vak kunnen belichten en studenten kregen uitgebreid de kans om met de artsen in gesprek te gaan en vragen te stellen. Natuurlijk werd de avond afgesloten met een netwerkborrel.

Tot het volgende symposium!

/