Terugblik van de tweede helft van het jaar 2023-2024

Sinds de vorige terugblik eind 2023 hebben er veel activiteiten plaatsgevonden. Via dit bericht wordt hierop teruggeblikt.

Workshop: urologie

Het nieuwe jaar werd afgetrapt met een workshop over de urologie. De avond begon met een algemene lezing over de verschillende urologische problemen waarmee patiënten zich kunnen presenteren op de spoedeisende hulp.

Daarna volgden er workshops in samenwerking met SkillsPlaza zoals het uitvoeren van een blaaskatheterisatie en venapunctie. Tijdens de workshop van Coloplast konden de leden urologische handelingen oefenen zoals het verwijderen van nierstenen en het aanbrengen van een sling tegen urine-incontinentie. Daarnaast hadden zij veel materialen meegenomen om te bekijken.

Netwerkactiviteit: jeu de boulen

De activiteitencommissie heeft een avond georganiseerd bij Mooie Boules, waar vol enthousiasme jeu de boules werd gespeeld. Na het jeu de boulen werden er nog spelletjes gespeeld en werd er nog gezongen in de karaokeruimte. Een leuke avond waarbij de leden elkaar beter hebben leren kennen.

SCALPEL congres in Barcelona

Op 15 en 16 februari vond het buitenlandse congres in Barcelona plaats. Tijdens deze dagen volgden de aanwezige leden verschillende lezingen en meerdere workshops. Ook werden er ‘s avonds activiteiten georganiseerd om in contact te komen met geneeskundestudenten uit andere landen en om de stad te leren kennen. Dit congres was de ideale gelegenheid om als student een keer een congres bij te wonen.

Workshop: laparoscopie

Eind februari vond de laparoscopie workshop plaats, waarbij onder leiding van Simendo op de simulatieboxen veel verschillende oefeningen uitgevoerd konden worden. Daarnaast werd er een lezing gegeven met achtergrondinformatie over de laparoscopie.

Masterclass: kinderhartchirurgie

De volgende activiteit ging over de chirurgie van het hart bij kinderen. Ten eerste werden de meest voorkomende (en ook juist unieke) kinderhartaandoeningen besproken. Vervolgens werden aan de hand van operatiebeelden de bijbehorende behandelingen besproken. Tot slot werd het onderwerp van de centralisatie van de kinderhartchirurgie besproken.

Masterclass: step by step appendectomie

Een van de AIOSsen chirurgie nam de leden tijdens deze avond mee door alle stappen van een appendectomie. Vooraf werd uitleg gegeven over de appendix en de ontsteking daarvan. Ook werden algemene aandachtspunten bij een operatie besproken.

Open workshop: hechtcursus

Begin april vond onze jaarlijkse hechtcursus plaats. Na een korte presentatie van Johnson&Johnson over het gebruik van hechtdraden en -naalden verdeelden de studenten zich over de twee lokalen. Het ene lokaal was gericht op hechtingen voor beginners, het andere lokaal op hechtingen voor de wat meer ervaren studenten. Er werd tijdens de cursus geoefend op de hechtset van MediStitch.

Masterclass: onderzoeksmarkt

Vervolgens vond de onderzoeksmarkt plaats. Tijdens deze avond gaf een PhD student een lezing over het doen van een research master en PhD en werden er veel verschillende onderzoeken gepitcht (waarbij de leden bij interesse kunnen helpen). De avond werd afgesloten met een lezing over de indeling van de opleiding Heelkunde, waarbij de leden al hun vragen konden stellen aan de opleider van de Heelkunde en een AIOS over de opleiding.

Masterclass: amputaties

Begin mei vond de activiteit over amputaties plaats. De avond begon met een lezing over Targeted Muscle Reinnervation, wat op dit moment wordt gebruikt om pijn na een amputatie te verminderen. In Amerika wordt dit zelfs al toegepast voor de aansturing van protheses. De tweede lezing werd gegeven door een ervaringsdeskundige. Hij vertelde over het ondergaan van een amputatie en de gevolgen daarvan.

Open symposium: groundbreaking surgery

Op 21 mei was het tijd voor het tweede symposium van het onderwijsjaar met als thema ‘Groundbreaking Surgery’. De avond begon met een lezing over AI gebruik in de medische wereld en de vooruitzichten hiervan. Deze lezing werd gegeven door dr. Eelkman Rooda, een neurochirurg vanuit het Prinses Máxima Centrum.

Vervolgens vertelde dr. Sagehi, cardiothoracaal chirurg vanuit het UMC Utrecht, over een programma waar hij zelf bij betrokken is geweest. Dit programma helpt chirurgen bij het verwijderen van longtumoren.

Tot slot was prof. dr. Hovius aan het woord over een dubbele handtransplantatie en de moeite die hij heeft gedaan om dat te mogen doen in Nederland.

Ook is er een hechtset van MediStitch gewonnen door de student met de beste vraag en waren er lekkere broodjes om van te genieten.

Masterclass: KNO operaties

Begin juni kregen de leden meer informatie over het specialisme keel-, neus- en oorheelkunde en werden er aan de hand van operatiebeelden drie verschillende operaties aan het oor getoond.

Masterclass: orthopedie deel 1

Tijdens deel één van de twee orthopedie avonden werd het onderwerp scoliose besproken. De eerste lezing bevatte informatie over het ziektebeeld. Daarna werd de scoliose-operatie stap voor stap besproken aan de hand van operatiefoto’s.

Ondertussen is het onderwijsjaar alweer bijna voorbij, met nog maar twee avonden op de agenda. Het is tot nu toe een ontzettend leerzaam jaar geweest met avonden over veel verschillende onderdelen van de chirurgie.

Met chirurgische groet,

Het IXe bestuur van VCMS Rotterdam

Leave a Reply